Rød blok diskuterer især klima, blå blok diskuterer flygtninge - men vælgerne diskuterer andre emner

Publication
TjekDet / Mandag Morgen
Leon Derczynski
Leon Derczynski
Associate professor

My research interests include NLP for misinformation detection and verification, clinical record processing, online harms, and efficient AI.